O PROJEKTU

TRVÁNÍ: 1.7.2013 – 31.12.2014

MÍSTO: DDM Vratimov, p.o.

CÍLE PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je pomoci modernizovat a aktualizovat formy výuky na menších základních školách zejména ve venkovských oblastech, a to především prohloubením a podporou využití moderních technologií a aplikací při výuce, včetně vytváření a ověřování těchto aplikací přímo v praxi. Chceme pomoci dnešním dětem - tzv. Net generaci - poznávat svět a získávat nutné kompetence postupy jim vlastními - zážitkovým učením sdíleným "online" i "offline". Nechceme bojovat proti jejich způsobu života, kdy se přátelé setkávají na sociálních sítích častěji než v reálném životě a aktuální informace lze získat - a zapomenout - během pár vteřin. Chceme jej využít ku prospěchu dětí a zároveň je vést k tomu, aby si neustále uvědomovaly, že "není formy bez obsahu".

AKTIVITY PROJEKTU:

Dětská multimediální redakce - Partnerské dětské redakce přijíždějí jednou měsíčně na multimediální workshop, kde se učí pracovat s fotografií, textem, ale především s AV útvary – rozhovorem, reportáží, videopozvánkou a audiopohlednicí. V místě bydliště pak s nabytými informacemi pak dále pracují dle zadání.

Využití tabletů ve výuce Pedagogové partnerských organizací se zúčastní workshopu Využití tabletu při výuce, kde se seznámí s výukovými aplikacemi dostupnými zdarma a možnosti jejich začlenění do výuky. Následně pak děti partnerských organizací jezdí na projektové dny „Tablety do škol“ na DDM Vratimov, kde si i ony vyzkoušejí vhodné výukové aplikace. V poslední etapě projektu si pak využití tabletů při své výuce vyzkoušejí i pedagogové partnerů pod dohledem odborníků z projektového týmu.

Projektový den „U nás“ V rámci projektového dne „U nás“ přijedou lektoři do partnerských škol a připraví pro žáky vybrané třídy tříhodinové poznávání a dokumentování jejich obce pomocí moderních technologií – GPS navigace, tabletu, kamery…Tématem je geocaching, vzpomínky seniorů i virtuální naučná stezka.

Vývoj aplikací pro výukové účely Během projektu naši odborní pracovníci vyvíjejí výukové aplikace pro Android s tématem místního dědictví a mediální výchovy.

PARTNEŘI

CVČ Frenštát pod Radhoštěm, SVČ Vítkov, ZŠ Hukvaldy, ZŠ Řepiště, ZŠ Sedliště.

     

Poslední workshop Multimediálních dětských redakcí na domečku

Poslední říjnový den jsme se naposledy sešli v Domě dětí a mládeže a prošli si společně poslední audiovizuální tvorby – postprodukcí neboli střihem. Petr Macura provedl během několika hodin více i méně zkušené střihače všemi základními fázemi střihu – do importu natočených materiálů, práci se zvukem i obrazem až po závěrečné titulky a rendering. Poslední setkání mladých redaktorů a kameramanů na domečku ale není naštěstí naším úplně posledním společným setkáním. To proběhne až koncem za dva týdny při přípravě závěrečné konference projektu Média do škol. Už se na víkend plný práce i zábavy moc těšíme!

Natáčení v terénu - Afrika objektivem (ne)profíků

V pátek 4.4.2014 ve čtyři hodiny odpoledne si naši redaktoři z Vítkova, Frenštátu, Hukvald, Sedlišť i Řepišť vyzkoušeli práci v terénu! Na výstavě spřátelené TV Pantuška z DDM Vratimov v Dolních Vítkovicích bojovali s technikou, natáčeli rozhovory i ankety, prostě dělali vše tak, jako jejich profi protějšky z velkých médií. Už se těšíme na výsledek - zpracování natočených materiálů je totiž jejich dalším domácím úkolem.

Afrika objektivem (ne)profíků

Jak se dělá anketa

 

Když chcete natočit anketu, nesmíte se stydět oslovit úplně cizího člověka – ale zdvořile!  To jsme si vyzkoušeli – zatím v přátelském prostředí Domu dětí a mládeže Vratimov v pátek 24.1. na prvním letošním workshopu pro spřátelené multimediální redakce. Anketní otázky byly různé, respondenti vstřícní a lektorka – dlouholetá redaktorka ČT Ostrava Dagmar Famfulíková – přísná ale přátelská. A výsledek si můžete poslechnout na našem Facebooku nebo na Youtube.

Uuuuf …

Poslední dva letošní workshopy pro naše spřátelené multimediální redakce  – tentokrát zaměřené na práci moderátora, audio reportáž a rozhlasovou zprávu – máme za sebou. Do sbírky Desater.....čtěte zde


 

Na realizaci projektu Média do škol, r.č. CZ.1.07I1.1.24I02.0144, se podílejí nefinanční

 

partneři CVČ Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm, SVČ Vítkov, ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na 

 

Hukvaldech, ZŠ a MŠ v Řepištích a ZŠ v Sedlištích.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

 

republiky.

 

Tento projekt byl vytvořen v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.